Home

Het doek valt voor Compriz: in liquidatie

Tijdens de tweede algemene ledenvergadering (ALV) op 20 mei 2015, is het voorstel aangenomen om Compriz per 1 januari 2016 te ontbinden. Elf leden stemden voor, één tegen. Daarmee is voldaan aan de voorwaarde dat tweederde van de aanwezigen tijdens een tweede ALV akkoord gaat met ontbinden van de vereniging. Dit op basis van de statuten. Het bestuur bereidt de ontbinding nu verder voor en zorgt voor afronding van alle lopende zaken. Compriz informeert haar leden via de gebruikelijke kanalen. De website blijft tot oktober 2016 online. Daarna beëindigt het bestuur het hostingcontract. De laatste nieuwsbrief verschijnt december 2015.

 

Werkgroep Logeion 

De 'Werkgroep Logeion' en het bestuur van Compriz onderzoeken deze zomer een mogelijke 'doorstart' onder de vlag van Logeion. Het idee is dat met en voor leden van Compriz die naar Logeion overstappen een zogenoemde 'Netwerkgroep Zorgcommunicatie' wordt opgericht. Met onder andere een eigen bestuur, een eigen community-pagina voor zorgcommunicatie-nieuws, eigen vakgerichte bijeenkomsten en een eigen Twitteraccount. In september besluit het bestuur op basis van dit onderzoek en overleg met de leden of Compriz deze overstap (financieel) ondersteunt.

 

Actie-aanbod Logeion 

Leden van Compriz kunnen nu al lid worden van Logeion. Zij betalen dan tot januari 2016 geen contributie en inschrijfgeld. Dit actie-aanbod geldt alleen voor 2015, en staat los van de eventuele doorstart van Compriz als netwerkgroep onder Logeion. Je kunt je

online aanmelden. Vermeld in het lege veld: Lid Compriz. Wil je het lidmaatschap van Logeion weer opzeggen? Doe dit dan voor 1 december 2015. Tussentijds opzeggen is namelijk niet mogelijk.

Compriz vakvereniging

 

Welkom bij Compriz

Compriz is dé vakvereniging voor communicatieprofessionals in de zorg. Compriz heeft circa 160 leden die werkzaam zijn als medewerker of adviseur patiënten/cliëntencommunicatie in ziekenhuizen, revalidatiecentra en andere (zorg)instellingen.

 

Wat kan Compriz voor jou betekenen?

We ondersteunen je graag bij je professionele ontwikkeling, ondermeer met:

  • een jaarlijks symposium (inclusief ledendag)
  • actuele workshops: bekijk hier het filmpje van de laatste workshop 'Alles over filmpjes'
  • maandelijkse nieuwsbrief

En last but not least: op onze website - voor en door leden - vind je interessante interviews met vakgenoten, vakinhoudelijke dossiers, de agenda en natuurlijk het laatste nieuws.

naar boven